Društvo sa ograničenom odgovornošću ZDRAVLJE KOZMETIKA DOO LESKOVAC posluje kao samostalni privredni subjekat od 2007. godine. Osnovna delatnost društva je proizvodnja kozmetičkih proizvoda. Naši proizvodi su poznati po vrhunskom kvalitetu i već dugi niz godina su prisutni na tržištu zahvaljujući prvenstveno formulacijama sa pažljivo odabranim kombinacijama aktivnih sastojaka i njihovom pozitivnom i efikasnom delovanju.

Kvalitet proizvoda i sirovina koje se koriste za proizvodnju u skladu je sa preporukama i amandmanima Evropske Direktive za kozmetiku (European Directive on Cosmetics 76/768 with Technical Adaptations and Amendments).

Naša poslovna politika ima za cilj da naši proizvodi ispunjavaju sve zahteve standarda kozmetičke industrije, zakonodavstva i očuvanja životne sredine, a samim tim i zahteve korisnika u pogledu kvaliteta, efikasnosti, bezbednosti i cene.

Zaposleni u našoj kompaniji imaju dugogodišnje iskustvo u primeni visokih standarda upravljanja kvalitetom, po strogim pravilima farmaceutske i kozmetičke industrije.