vojnik

Društvo sa ograničenom odgovornošću ZDRAVLJE KOZMETIKA DOO LESKOVAC posluje kao samostalni privredni subjekat od 2007. godine. Osnovna delatnost društva je proizvodnja kozmetičkih proizvoda. Naši proizvodi su poznati po vrhunskom kvalitetu i već dugi niz godina su prisutni na tržištu zahvaljujući prvenstveno formulacijama sa pažljivo odabranim kombinacijama aktivnih sastojaka i njihovom pozitivnom i efikasnom delovanju.

Kvalitet proizvoda i sirovina koje se koriste za proizvodnju u skladu je sa preporukama i amandmanima Evropske Direktive za kozmetiku (European Directive on Cosmetics 76/768 with Technical Adaptations and Amendments).

Naša poslovna politika ima za cilj da naši proizvodi ispunjavaju sve zahteve standarda kozmetičke industrije, zakonodavstva i očuvanja životne sredine, a samim tim i zahteve korisnika u pogledu kvaliteta, efikasnosti, bezbednosti i cene.

Zaposleni u našoj kompaniji imaju dugogodišnje iskustvo u primeni visokih standarda upravljanja kvalitetom, po strogim pravilima farmaceutske i kozmetičke industrije.