Aseptsol grupa


Proizvodi za dezinfekciju

Proizvodi za dezinfekciju su urađeni na bazi aktivne supstance benzalkonijum hlorida koji deluje na bakterije, alge, gljivice i neke tipove virusa.

Aseptsol aerosoll

Aseptsoll 5% BC rastvor